Reumatologia i ortopedia

Tlen hiperbaryczny dostarcza odpowiednią dawkę tlenu fibroblastom – komórkom odpowiedzialnym za regenerację tkanki łącznej, dzięki czemu skuteczniej syntetyzują elastynę, kolagen i proteoglikany.

Dotychczasowa praktyka, jak również liczne badania naukowo - eksperymentalne dowodzą korzystne działanie tlenu hiperbarycznego na szereg procesów regeneracyjnych i metabolicznych, które zachodzą w tkance kostnej, strukturach okołostawowych, w mięśniach szkieletowych oraz chrząstce.

Tlen podawany w komorach hiperbarycznych m.in. zmniejsza markery stanu zapalnego, redukuje ból i wspomaga regenerację.
Jak wpływa HBOT?Przy urazach i schorzeniach kości, podwyższenie ilości tlenu rozpuszczonego w osoczu oraz umożliwienie większego przepływu krwi w kończynach uszkodzonych, a co za tym idzie wzrost ciśnienia tlenu w tkance kostnej i otaczających tkankach miękkich, powoduje pobudzenie oraz wzrost produkcji, jak również aktywności fibroblastów i makrofagów. Następstwem tych procesów jest intensyfikacja angiogenezy (proces tworzenia się naczyń włosowatych), który powoduje zanikanie stanu zapalnego, a w rezultacie przyśpieszenie procesów gojenia.
Ponad to...Nie jest tajemnicą, iż tlen hiperbaryczny ma działanie bakteriobójcze, szczególnie jeśli chodzi o bakterie beztlenowe, które często są powodem pourazowych zakażeń kości. Jednym z efektów zabiegów w komorze jest hipoksja tkanek, która wpływa na redukcję aktywności komórek żernych podczas procesu zapalnego.
Osteoklasty - czyli komórki usuwające martwą kość również potrzebują tlenu do efektywnego działania. Ciekawostką jest, że HBOT pobudza działanie fagocytów w zależności od stężenia tlenu. Największą aktywność fagocytów zaobserwowano podczas zabiegów pod ciśnieniem 2 ATA.