Stopa cukrzycowa

HBOT sprzyja nasileniu procesu gojenia owrzodzenia zwiększając ilość tlenu docierającego do tkanek, hamuje rozwój infekcji bakteryjnej i zapobiega jej szkodliwemu oddziaływaniu.

 

Przyczynami niegojących się owrzodzeń stóp u diabetyków są przede wszystkim infekcje bakteryjne i/lub niedokrwienie dystalnych części kończyn dolnych. Hiperbaria wychodzi na przeciw tym wyzwaniom i odnosi duże sukcesy!

W czym tkwi problem?Cukrzyca jest związana z defektem odporności zarówno humoralnej, jak i komórkowej, który powoduje zmniejszenie chemotaksji, zmniejsza aktywność fagocytozy, zaburza ochronę przeciwbakteryjną oraz prawidłową funkcję limfocytów. W rezultacie dochodzi do upośledzenia przebiegu reakcji zapalnych i zaburzeń procesu gojenia się ran, a także do częstych powikłań infekcyjnych.
Jak go rozwiązać?Rozwiązanie jest wyjątkowo proste: dostarczyć więcej tlenu do tkanek! Zabiegi w komorze hiperbarycznej przyśpieszają regenerację uszkodzonego obszaru poprzez znaczące zwiększenie nasycenia tlenem krwi i innych komórek ciała, dzięki czemu rany goją się szybciej, usprawniają makrokrążenie oraz mikrokrążenie skóry jak również hamuje rozwój infekcji bakteryjnych.
BadaniaW badaniu klinicznym pod przewodnictwem dr M. Kalani, u chorych ze stopą cukrzycową poddanych terapii hiperbarycznej, stwierdzono więcej, bo 75% pełnych wyleczeń, wobec 48% pełnych wyleczeń w grupie kontrolnej leczonej standardowymi metodami. Jednocześnie odsetek niezbędnych amputacji kończyn wynosił odpowiednio 12% i 33%.

Umów się na wizytę: