Szumy uszne i nagła głuchota

W Niemczech aż 80% wszystkich chorych leczonych przy użyciu hiperbarii tlenowej, kierowanych jest na tę terapię z powodu zaburzeń czynności ucha środkowego.

Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie zaopatrują się bezpośrednio, w pełni tlenem drogą naczyniową i konieczne dla nich jest wychwytywanie tlenu z endolimfy poprzez dyfuzję. Tak więc zwiększenie ciśnienia parcjalnego tlenu w endolimfie poprzez HBOT, może prowadzić do kompensacji niedoboru tlenu w tych komórkach.

Szumy usznePrzeprowadzono badania retrospektywne dotyczące wpływu HBOT na skuteczność leczenia szumów. Wyniki potwierdzają efekty lecznicze tej metody w porównaniu z terapią zachowawczą. Poddano ocenie klinicznej 7766 osób, u których tlenoterapię zastosowano w okresie nie później niż do 3 miesięcy. Efekty ukazano w 13 publikacjach. Wykazano zmniejszenie się nasilenia szumów o połowę u około 70% chorych a u 30% doszło do całkowitego ustąpienia szumów. W przypadku szumów obustronnych oraz szumów przewlekłych trwających dłużej niż 3 miesiące, u ok. 30% chorych stwierdzono 50-procentowe zmniejszenie nasilenia szumów, którzy przeszli bezskuteczną terapię zachowawczą. Terapii tlenowej hiperbarycznej poddano 69 pacjentów, którzy przeszli leczenie infuzyjne bezskutecznie. W grupie tej 30 pacjentom towarzyszył ubytek słuchu. U 46 pacjentów czas trwania dolegliwości był krótszy niż 3 miesiące, u pozostałych 23 przekraczał 3 miesiące. Zabiegi wykonywano w ciśnieniu 1,5 bar i trwały 60 minut. Po cyklu 10 zabiegów poprawę kliniczną uzyskano u około 50 % pacjentów w obu grupach.
Nagła głuchotaWyniki kontrolowanych badań klinicznych prowadzonych u ponad 1100 pacjentów, a także badań retrospektywnych przeprowadzonych u 7280 pacjentów wykazały, że tlenoterapia hiperbaryczna stosowana u chorych po bezskutecznym leczeniu zachowawczym była skuteczna u ponad 50 % pacjentów powodując zmniejszenie utraty słuchu o ponad 20 dB. U około 11 % uzyskano całkowite ustąpienie zaburzeń słuchu. Najlepsze wyniki uzyskiwano włączając leczenie we wczesnej fazie choroby.
Zapalenie ucha zewnętrznegoKorzystne efekty terapeutyczne zaobserwowano stosując HBOT także w leczeniu zapalenia ucha zewnętrznego opornego na antybiotykoterapię klasyczną, zwłaszcza jeżeli chodzi o cukrzyków. Zauważono znaczne zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych a także wycieku z kanału słuchowego oraz ujemne wyniki posiewów bakteryjnych z okolic zmian chorobowych, zaledwie po 12 dniach terapii hiperbarycznej. Co ważne, u chorych pacjentów stwierdzono zmniejszenie nawrotów choroby oraz częstości powikłań.
Cierpisz na chorobę pokrewną? Wciąż jest nadziejaZgodnie z aktualnymi zaleceniami stowarzyszenia "German Society for ENT-Diseases, Head and Neck Surgery", tlenoterapią hiperbaryczną zaleca się leczyć następujące choroby narządu słuchu: - szumy uszne wywołane urazem akustycznym, urazem czaszki, nagłą utratą słuchu i chorobą Ménière’a - utrata słuchu związana z chorobą Ménière’a, urazem akustycznym, uszkodzeniem toksycznym, urazem czaszki i infekcją - głuchota związana z nagłą utratą słuchu, chorobą Ménière’a, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym, uszkodzeniem ślimaka, uszną postacią półpaśca, urazem ciśnieniowym i powikłaniami pooperacyjnymi - zawroty głowy związane z ostrą utratą czynności obwodowej części błędnika, podrażnieniem i uszkodzeniem ślimaka, chorobą Ménière’a i nagłą utratą słuchu

Umów się na wizytę: